Idrætskurser foråret 2020 AFLYST / UDSKUDT

12. januar 2020 12:05 , af Jan Mogensen

De aflyste kurser søges gennemført i september, I modtager besked når datoer er fastlagt.

VI kan indgå aftaler om førstehjælpskurser nu.

Efterfølgende kommer der igen kurser i oktober og november

Retningslinjer for førstehjælpskurser afviklet fra 8. juni 2020
Kursister:
Der henvises til Dansk Førstehjælpsråds generelle retningslinjer for antal kursister.
Kurset skal afholdes i et eller flere lokaler hvor der er minimum 4 m2 gulvareal pr. kursist. Kursister skal placeres så der er minimum 1 meter afstand imellem dem under teori, oplæg til praktiske øvelser, demonstration, evaluering og lignende.
Kursister skal have adgang til hyppig håndvask eller desinfektion af hænder (mindst hver anden time).

Læs kursusoversigten og tilmeld dig de gratis kurser.

Hvis du har været på kursus, vil du få tilsendt det nye program.

Kursusindkaldelse vil ske 8 dage før kursusafholdelse.
Evt. aflysning vil også blive meddelt, det er meget få kurser der aflyses.
På de korte kurser får du kaffe, te og sodavand, på de lange kurser serveres også mad.
Vi arbejder gratis, så du vil ikke løbende blive orienteret om status på antal kursustilmeldinger.
Når du har været på kursus vil vi være taknemlige, hvis du efter deltagelse går ind på hjemmesiden og giver os din evaluering af kurset.