Idrætskonferencer

Idrætskonferencen den 20. - 21. november 2015

Indlæg fra idrætskonferencen:

Analyse af kommunernes idrætsfaciliteter, samt ’Idrætsfaciliteter for fremtiden’,
ved Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut. Indlæg.

Kommuneerfaringer med de udarbejdede analyser
Gladsaxe ved John Sørensen. Indlæg.

Skoleidrættens Forårsfestival, ved Connie Bach, Dansk skoleidræt. www.skoff.dk.
Indlæg 1. Indlæg 2. Kontaktpersoner i regionen.

Skolereformen – idrættens rolle, hvad sker der i vores kommuner

Frederiksberg, skoleprojekter og ny idrætsvision, Michael Christiansen. Indlæg.

Portalen "Skolen i Virkeligheden", Flemming Carlslund Larsen, Gribskov.
www.skolenivirkeligheden.dk

Opstart i Furesø kommune, Annette Ohm. Indlæg.

Status skoleprojekt Hillerød, Jørgen Nielsen. Indlæg. Aftale samarbejde.

Konference evaluering.

 

DIF udviklingskonference, den 27. januar 2014

 

Idrætten i skolereformen

14 oplæg fra DIF udviklingskonference, den 27. januar 2014, om vendens bedste folkeskole.

http://event.dif.dk/udviklingskonference2014/download-materiale.html 

Oplæg om boldspil i folkeskolen, seminar i DIF den 3. oktober 2014

Link til Center for Holdspil og Sundhed's hjemmeside, hvor du kan hente oplægsholdernes præsentationer som pdf filer:

http://www.holdspil.ku.dk/nyheder/2014/seminar-om-boldspil-i-skolen/

 

Idrætskonferencen den 21. og 22. november 2014

Indlæg fra idrætskonferencen:

Foreninger i skolereformen i Gladsaxe , ved Pia Bagger, Gladsaxe kommune.

DIF’s tiltag vedr. skolereformen, ved Gitte Minor Petersen, DIF.

DGI’s tiltag vedr. skolereformen, ved Morten Lindkjær, DGI.

Floorball som skolesport, ved Per Stærk Larsen, Dansk Floorball Union.

Styrk samspillet, klub – kommune – DBU, samt skoleprojektet i Hillerød, ved Lene Rydal, DBU.

Forsøg med idrætsforløb i Hillerød, ved Jørgen Nielsen, Hillerød kommune.

Konference evaluering.