Klubmanual

Manualen er udarbejdet som en eksempelsamling, der angiver eksempler på hvorledes man takler de enkelte opgaver i klubben, dels de praktiske, dels de sportslige. Vedr. det sportslige angives eksempler inden for få af de store idrætsgrene.

Manualen skal hjælpe den enkelte klub med at få skrevet "plejer" ned på papir, således at det bliver lettere at få nye personer til at indgå i klubbens arbejde, da der ligger en opgavebeskrivelse mv. af hvorledes, man takler den/det enkelte opgave/emne/mål i klubben.

Ideen er, at den enkelte klub "plukker" i manualen ud fra behov og skriveenergi. Herudover er det målet, at manualen kan være det gode eksempel på hvorledes opgaver mv. kan igangsættes og/eller takles.

Materiale og tanker i manualen er et sammenkog af erfaringer, eksempler, ideer og gode råd fra mange forskellige organisationer og klubber inden for idrætsområdet.

Materialet stilles til fri rådighed for alle idrætsforeningerne i amtet. Manualen bliver lagt på nettet, samt kan købes på diskette for produktionsprisen.

En stor tak til Københavns Amt, som har ydet tilskud til udarbejdelsen af manualen, samt til de der har bistået med ideer og materiale.

Københavns Amts idrætssammenslutninger modtager meget gerne ideer og kommentar til oplægget.

Kap 5 vedr. Økonomi og forsikringer er ikke færdig.