IRH Idrætsråd Region Hovedstaden

Tidligere: KØBENHAVNS OMEGNS IDRÆTSSAMMENSLUTNINGER, KAI

IRHs formål er:

IRH vil arbejde for at det offentlige tilskud, der i en lang årrække er givet til idrætten i det tidligere Københavns Amt, fremover fortsætter som tilskud til IRH.

Således at IRH bliver i stand til:

  • at formidle og iværksætte erfaringsudveksling, idrætskurser, informationsspredning, analyser, debatmøder og konferencer, samt at hjælpe og styrke det enkelte samvirke / idrætsråd / idrætsforeninger mf., til gavn for den lokale idræt i Region Hovedstaden.
  • at bistå med fremskaffelse af udstyr til brug for den regionale idrætsaktivitet.
  • at indgå i samarbejde med relevante samarbejdsudvalg i region hovedstaden, samt andre regionale- og landsorganisationer, som sammen med IRH kan styrke idrættens aktiviteter og der igennem den lokale idræt.
  • at medvirke til en synliggørelse af samvirkernes / idrætsrådenes og idrættens aktiviteter og rolle i den enkelte kommune.
  • at arbejde for, at samvirkernes / idrætsrådenes og idrætsforeningernes synspunkter bliver tilgodeset såvel på kommunalt, som på regionalt- og nationalt niveau.
  • at arbejde for den bedst mulige idrætsmedicinske behandling for borgerne i Region Hovedstaden.