IRH Historie

Historien kort.

KAI startede i december 1988 i organiseret form. Forud var gået flere erfaringsudvekslingsmøder
mellem flere samvirker (idrætsråd).

Samvirkerne fandt ud af, at man kunne lære meget af hinanden, samt at man havde fælles
problemer, som man hver for sig ville blive bedre til at takle, hvis man fik en fast erfaringsudveksling.
Derfor blev KAI startet.

KAIs første formand, som var en af igangsætterne var Jens Tarp, Gentofte.

Efterfølgende har KAIs aktiviteter bredt sig til udbud af idrætskurser, konferencer, udlån af legeudstyr, samt disse informationssider. IRH har også koordineret samarbejdet mellem idrætsklinikker og myndighederne.
Desværre lukkede idrætsklinikkerne i december 2015, på grund af besparelser på det offentlige sygehusvæsen.

I februar 2011 blev KAI ændret til en fond og aktiviteterne i KAI blev herefter videreført i IRH.