Idrættens Samarbejdsudvalg i Region Hovedstaden. ISU

Vedtægter for Idrættens Samarbejdsudvalg i Region Hovedstaden.

§ 1 Navn:

Idrættens Samarbejdsudvalg i Københavns I Region Hovedstaden

§ 1a Medlemmer er idrætsorganisationerne i Region Hovedstaden:

Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
Idrætsråd Region Hovedstaden (tidligere KAI)

§ 2 Udvalgets sammensætning:

Udvalget er sammensat af: 1 repræsentant for hver af amtsidrætsorganisationer DFIF, DGI, DIF og KAI

§ 3 Udvalgets formål:

a. at bidrage til løsning af fællesopgaver for idrætten i amtet
b. at samarbejde med de primære- og amtskommunale myndigheder til gavn for idrætten i amtet.


ISUs repræsentanter:

Danmarks Idræts Forbund (DIF) - Jens Risum, fomand
Tlf. 25 24 37 90 - risum@post.tele.dk 

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) - Peder Nedergaard
Tlf. 79 40 49 00, mail: peder.nedergaard@gmail.com 

Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) - Rikke Line Klockars-Jensen
Tlf. 26 36 26 96, mail: rikkeline@firmaidraet.dk

Idrætsråd Region Hovedstaden (tidligere KAI) - Jan Mogensen
Tlf. 20 32 52 01- jan@kaisport.dk 

Kasserer: Hans Thomsen , Hoffmeyersvej 67, 1. th. 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 71 91 94 hans.lotte@webspeed.dk