Idrættens Samarbejdsudvalg i Region Hovedstaden. ISU

Vedtægter for Idrættens Samarbejdsudvalg i Københavns Amt

§ 1 Navn:

Idrættens Samarbejdsudvalg i Københavns Amt (ISU)

§ 1a Medlemmer er amtsidrætsorganisationerne i Københavns Amt:

Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
Københavns Amts Idrætssammenslutninger (KAI)

§ 2 Udvalgets sammensætning:

Udvalget er sammensat af: 1 repræsentant for hver af amtsidrætsorganisationer DFIF, DGI, DIF og KAI

§ 3 Udvalgets formål:

a. at bidrage til løsning af fællesopgaver for idrætten i amtet
b. at samarbejde med de primære- og amtskommunale myndigheder til gavn for idrætten i amtet.


ISUs repræsentanter:

Danmarks Idræts Forbund (DIF) - Jens Risum, fomand
Tlf. 44 48 48 70 - jeri@danskebank.dk 

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) - Jacob Bøgesvang
Tlf. 36 17 43 31 – boegesvang_jacob@hotmail.com 

Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) - Nils Sabroe
Tlf. 36 49 43 63 – 36494363@mail.dk 

Købehavns Omegns Idrætssammenslutninger (KAI) - Jan Mogensen
Tlf. 20 32 52 01- jan@kaisport.dk 

Kasserer: Hans Thomsen , Hoffmeyersvej 67, 1. th. 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 71 91 94 hans.lotte@webspeed.dk