Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen senest den 15. januar.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Resume af bestyrelsens beretning for 2017

Vi har igen gennemført en rigtig god idrætskonference i efteråret, hvor vi havde fokus på idrætten i skolereformen. Men tilslutningen i år var faldende fra vores idrætsråd.

Flere oplever givet, at det er muligt at idræt i skolereformen er på vej, men den har ikke fundet vej til deres kommune endnu.

Vores konference i 2017 afholdes den 17. og 18. november på Kollekolle.

Idrætskurserne i regionen fortsætter i det kommende år, tilslutningen i 2016 har igen været meget tilfredsstillende.

Vi er ved at få en del nye kurser på programmet. Bevægelse i skolereformen er fortsat på dagsordenen.

Vi fortsætter med at videreformidle erfaringer og gode ideer på området.

Bestyrelsen glæder sig over endnu et år med et godt samarbejde med de øvrige idrætsorganisationer i ISU.